logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English

Entiteti

Matična institucija Naziv entiteta Vrsta entiteta Kontakt osoba
Univerzitet u Zenici Centar za inovativnost i preduzetništvo Centar Petković Darko
Zdravstveni fakultet Centar za zdravstvene tehnologije i inovativnost u zdravstvu Centar Oruč Mirza
Ekonomski fakultet Institut za ekonomiju Centar Mahmutović Hasan
Fakultet za metalurgiju i materijale Laboratorij za hemiju Laboratorija Bikić Farzet
Fakultet za metalurgiju i materijale Laboratorij za ispitivanje osobina livničkog pijeska Laboratorija Avdušinović Hasan
Mašinski fakultet Laboratorij za mehaniku fluida i hidrauliku Laboratorija Hodžić Nedim
Mašinski fakultet Laboratorij za mjernu tehniku i automatizaciju Laboratorija Zaimović - Uzunović Nermina
Fakultet za metalurgiju i materijale Laboratorij za nemetalne materijale Laboratorija Jovanović Marina
Mašinski fakultet Laboratorij za obradu rezanjem i alatne mašine (LORAM) Laboratorija Ekinović Sabahudin
Mašinski fakultet Laboratorij za okolinski monitoring Laboratorija Goletić Šefket
Mašinski fakultet Laboratorij za tehničku dijagnostiku Laboratorija Jašarević Sabahudin
Fakultet za metalurgiju i materijale Laboratorij za termičku obradu i metalografiju Laboratorija Ćubela Diana
Mašinski fakultet Laboratorija za dizajn i tehnologije u drvopreradi Laboratorija Petković Darko
Mašinski fakultet Laboratorija za inženjerski dizajn LECAD II Laboratorija Balić Senad
Mašinski fakultet Laboratorija za primijenjenu mehaniku Laboratorija Ekinović Elma
Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za fizičku metalurgiju - Mehanički laboratorij Laboratorija Muminović Branka
Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za fizičku metalurgiju - Metalografski laboratorij Laboratorija Fakić Belma
Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za fizikalnu metalurgiju - Fizikalni laboratorij Laboratorija Lošić Birman
Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za mašinstvo Ostalo Hadžalić Mustafa
Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za metaluršku hemiju Ostalo Kesić Suvad
Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za plastičnu preradu metala Ostalo Stergulc Ivan
Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za rude i gvožđe Ostalo Zahirović Amel
Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za topljenje i livenje metala Ostalo Mujagić Derviš
Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za toplotehniku i mjerenja Ostalo Jarović-Bajramović Narcisa
Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za zaštitu i ekologiju Ostalo Prcanović Halim
Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zavod za zavarivanje Ostalo Frndić Abdulah