logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English

FEB15

Od 7. do 10. februara 2016. CIP UNZE: ZAVRŠNI SASTANAK KONZORCIJA NA PROJEKTU WBCINNO U BEČU

15.02.2016.

U Beču je održan posljednji zajednički sastanak učesnika Tempus projekta: “Modernization of WBC universities through strengthening of structures and services for knowledge transfer, research and innovation - WBCInno” (530213-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPHES), čiji je nosilac bio Univerzitet u Kragujevcu (http://www.wbc-inno.kg.ac.rs).

Tokom dvodnevnog rada učesnici su još jednom prošli kroz sve radne pakete realizovane tokom trogodišnjeg rada na vrlo ambicioznom projektu u okviru kojeg su, između ostalog, urađeni: Katalog RDI potencijala UNZE-a te svih drugih univerziteta Zapadnog Balkana (Novi Sad, Kragujevac, Banja Luka, Podgorica - na b/h/s i engleskom, printana i elektronska verzija  http://www.bsoze.unze.ba/index.php?tb=entity&page=view&pageview=listentities), Strategija razvoja NTP-a i centara izvrsnosti na ZB, Metodologija za upravljanje inovacijama i brojni drugi vrlo korisni dokumenti koji će voditi postepenoj transformaciji univerzitetâ od predavačkih do preduzetničkih.

Kroz projekat je u sastavu CIP-a UNZE-a otvorena i Kancelarija za poslovnu podršku (http://www.bsoze.unze.ba), organizovana takmičenja za najbolje poslovne ideje studenata na nivou bh. univerziteta, upriličene brojne posjete EU univerzitetima učesnicima u projektu i druge aktivnosti.

Na završnom sastanku u Beču UNZE su predstavljali predstavnici CIP-a UNZE-a: prof. dr. Darko Petković i prof. dr. Malik Čabaravdić te rektor UNZE-a prof. dr. Dževad Zečić.

 

 

Aktuelnosti