logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Zenici

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Zenici

CTC tempus
Bosanski English

DEC02

19. novembra 2015. STUDIJSKA POSJETA AUSTRIJI: TEHNIČKI UNIVERZITET (TU GRAZ)

02.12.2015.

U okviru aktivnosti Tempus projekta “WBCInno - Modernization of WBC universities through strengthening of structures and services for knowledge transfer, research and innovation” (530213-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPHES), organizirana je posjeta Tehničkom univerzitetu Graz (TU Graz), odnosno njegovom Institutu za proizvodne tehnologije (Institut für Fertigungstechnik - IFT). U sastavu delegacije CIP-a bili su učesnici projekta WBCInno iz prethodne dvije godine, kao i studenti, predstavnici najboljih timova na takmičenju poslovnih ideja. Na IFT-u je goste dočekao direktor prof. dr. Franz Haas, koji je u pozdravnom obraćanju predstavio djelatnost ovog renomiranog Instituta, nakon čega je upriličena posjeta laboratorijima Instituta. Po završetku obilaska laboratorija, prof. dr. Haas je otvorio diskusiju o mogućnostima saradnje, kao i o konkretnim RDI temama na kojima se radi na Institutu.

Ovim putem se želimo zahvaliti prof. dr. Haasu i IFT-u na ustupljenom prostoru za održavanje treninga za studente. Naime, u toku posjete TU Graz, u četvrtak i petak, 19. i 20. novembra 2015., održana su i ukupno tri treninga za studente, i to o preduzetništvu i poslovnim planovima prvog dana, te o studiji izvodljivosti drugog dana boravka na Univerzitetu. Predavači su bili prof. dr. Darko Petković, prof. dr. Malik Čabaravdić i doc. dr. Fuad Hadžikadunić.

    

 

 

 

Aktuelnosti