logo

Catalogue on Research and Innovation
Potential of University in Zenica

Bussiness Service Office at the University of Zenica

CTC tempus
Bosanski English
(Laboratory)
Faculty of Metallurgy and Materials Science
www:
Home page
email:
diana.cubela@famm.unze.ba
Name email Host institution
true Ćubela Diana diana.cubela@famm.unze.ba Faculty of Metallurgy and Materials Science
 • Upotreba novih materijala u automobilskoj industriji, Fakultet  prirodnih i tehničkih nauka Univerziteta u Ljubljani, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, 2010-2011
 • Optimizacija termičke obrade čeličnih poluproizvoda za automobilsku industriju, Fakultet  prirodnih i tehnickih nauka Univerziteta u Ljubljani, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, 2008-2010
 • Osvajanje proizvodnje šipke za izradu prototipa rolera od superlegure NIMONIC 80A, Faza II, Br: E-1529-I, januar - septembar 2007.
 • Magnetske osobine amorfnog binarnog sistema Zr-3d, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2006-2007
 • Proizvodnja metalnih pjena SFRS postupkom (Slip Reaction Foam Sintering), Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici 2006-2007
 • Tehnologija proizvodnje nodularnog liva za zamjenu odlivaka od temper liva, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici 2004-2005
 • Osvajanje proizvodnje legure NITINOL u poluindustrijskim postrojenjima, Metalurški institut “Kemal Kapetanović”, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, 2002-2004


Resursi:

 • Automatska precizna CUT mašina (Struers) za rezanje metalografskih uzoraka bez deformacija metala, elektroničkih komponenata, keramike, kompozita, kristala, sinterovanih karbida, minerala, vlaknima ojačanih materijala, biomaterijala, itd.
 • LabPress1-poluautomatska presa za vruće upresavanje metalografskih uzoraka (Struers)
 • Vakumat-Epovac (Struers) za hladno upresavanje poroznih metalnih i nemetalnih uzoraka
 • LabPol5-poluautomatski uređaj za brušenje i poliranje uzoraka (Struers) sa LaboDoserom
 • Dilatometar DIL-402 C/7/G (Netzsch) za analizu metalnih i nematalnih materijala (do 2000C). Može se koristiti za linearno termičko širenje, koeficijent termičkog širenja, temperaturu sinterovanja, stepen skupljanja, volumetrijsko širenje, promjenu gustine, određivanje tačke omekšavanja, fazne transformacije itd.
 • Optički mikroskop sa digitalnom kamerom Color View III (Olympus) - uvećavanje 50-1000x
 • Stereo mikroskop Leica sa ICD ditalnom kamerom i uvećanjem 8-60x 
Contact person
email:
diana.cubela@famm.unze.ba
www:
visit page
Address:

Fakultet za metalurgiju i materijale
Univerzitet u Zenici
Travnička cesta 1
72 000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Phone:
+ 387 32 401 831